PS7 Sosiaalipsykologia

  • Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu laajemmin sosiaalipsykologiaan tieteenä
  • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuoro- vaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä