ÄI4 Kirjallisuus 1 (2op)
Tervetuloa opintojaksolle ÄI4 Kirjallisuus 1 (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
  • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
  • tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
  • monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
  • ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.


Keskeiset sisällöt:
  • kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
  • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
  • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
  • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja